DGL Consultancy - Zwanenburg, Haarlemmermeer - Administratie, automatisering en trainingen

Rapportages

Rapportages vormen een op zich staand onderdeel van het geheel. Hierin maken wij de volgende onderverdeling:

Interne rapportages

Het eenmalig bouwen van één of meerdere modellen voor de samenstelling van een summiere balans en resultatenoverzicht. Deze overzichten voldoen aan het verkrijgen van de benodigde maandelijkse inzichten.

Externe rapportages

Dit onderdeel vormt een apart onderdeel en is alleen bestemd voor accountants- en administratiekantoren. Ze behelst het samenstellen van een volledige jaarrekening al dan niet met accountantscontrole met behulp van het Audit Agent-programma.

De Heining 9 1161 AC Zwanenburg  // +31(0)6 53 64 59 07 // info@dglcon.nl